Tabell

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hovedtall
20152014 - 20152011 - 2015
ProsentProsent
1Tallene som oppgis er i løpende priser. På grunn av effekt av pensjonsreformen i 2014, vises ikke endringstall for siste år.
2Årsverk refererer til "årsverk inkl.lange fravær". På grunn av overgang til ny datakilde (A-ordningen), presenteres ikke endringstall for årsverk.
Driftskostnader (mill.kr.)15 219:35
Døgnplasser1 92711
Utskrivninger14 089-8-1
Oppholdsdøgn (liggedager)623 44495
Polikliniske konsultasjoner433 7903178
Årsverk24 398::