Tabell

Transportmengde og transportarbeid, gods- og persontransport
2015Prosent
2014 - 20152010 - 2015
Persontransport
Passasjerer (påstigninger)73 836 2375,026,4
Transportarbeid (passasjerkm)3 555 033 8323,413,4
Godstransport
Transportmengde (tonn)31 585 437-5,416,0
Transportarbeid (tonnkm)3 498 318 858-1,10,0