Tabell

Persontransport med jernbane, etter strekningstype
PassasjererTransportarbeid
1 000 påstigningerAndel1 000 passasjererkmAndel
2015
Alle strekninger73 836100,03 555 034100,0
 
Lokaltog - alle strekninger58 44479,21 640 74446,2
Lokaltog Oslo43 94759,51 011 44528,5
Flytoget6 5978,9361 26810,2
Gjøvikbanen1 4081,968 2021,9
Lokaltog Stavanger3 6224,972 5542,0
Lokaltog Bergen1 6922,361 0491,7
Lokaltog Trondheim1 1741,665 9201,9
 
Regiontog - alle korte strekninger1 5612,196 3602,7
Rørosbanen4410,655 7051,6
Flåmsbanen7811,117 1850,5
Øvrige regiontog - korte strekninger3390,523 4700,7
 
InterCity - alle strekninger10 00813,6720 22320,3
InterCity - Oslo-Halden2 5043,4194 7665,5
InterCity - Oslo-Lillehammer2 8693,9223 9936,3
InterCity - Oslo-Skien4 6356,3301 4648,5
 
Nattog og fjerntrafikk - alle strekninger3 3274,51 052 22929,6
Sørlandsbanen9811,3274 5007,7
Bergensbanen1 1361,5352 0579,9
Dovrebanen7521,0280 0407,9
Nordlandsbanen4580,6145 6314,1
 
Grensekryssende tog4970,745 4791,3