Tabell

Konsultasjoner hos fastlege eller legevakt i løpet av året, etter alder
2015
FastlegeLegevakt
Andel personerKonsultasjoner per personAndel personerKonsultasjoner per person
Alle aldre692,6170,25
0-5 år641,7300,47
6-15 år541,1160,20
16-19 år641,7200,29
20-29 år642,2190,28
30-49 år682,6150,21
50-66 år763,2140,19
67-79 år854,1160,23
80-89 år835,2220,35
90 år eller eldre613,4220,34