Tabell

Avling av frukt, hagebær og grønsaker. Tonn1
20112012201320142015
1Gjeld jordbruksbedrifter som fyller eitt eller fleire av desse krava: Minst 1 dekar frukttre, minst 1 dekar bær på friland, minst 2 dekar grønsaker inkludert urter på friland, eller minst 300 m2 grønsaker inkludert urter i veksthus.
2Avling av grønsaker omfattar hovudkulturer på friland og under glas/plast. Ikkje medrekna bønner og erter til konservesindustrien.
Frukt10 45513 00212 16515 91712 865
Hagebær10 19412 0688 98811 54014 923
Grønsaker2161 906165 527172 829189 377185 573