Tabell

Offentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.
20112012201320142015
TOTALE UTGIFTER1 205 1221 254 1271 331 2461 414 9261 496 789
 
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting122 833120 445124 103130 762136 577
Av dette
011 Utøvende og lovgivende myndigheter, finansielle og fiskale formål, utenriksforhold43 66943 53846 43751 06755 550
012 Internasjonal økonomisk bistand24 48225 35926 34727 29828 291
013 Generell tjenesteyting12 38514 31714 58315 57915 729
014 Grunnforskning7 9328 1368 2028 7209 182
015 Fou alminnelig offentlig tjenesteyting1 6241 6421 7651 8792 044
016 Alminnelig tjenesteyting ellers1 037811836751854
017 Offentlige gjeldstransaksjoner31 70426 64225 93325 46724 927
018 Overføringer av generell karakter mellom forvaltningsnivåene..0000
 
02 Forsvar42 22039 98441 61945 10247 533
Av dette
021 Militært forsvar38 19036 47037 80540 66642 796
022 Sivilforsvar1 0569721 4452 3032 663
023 Utenlandsk militær bistand1 7921 3621 138776677
024 Fou forsvar737762792846885
 
03 Offentlig orden og trygghet25 97327 36130 32832 09733 914
Av dette
031 Politi12 46612 99714 03215 32116 560
032 Brannvern og redningstjenester4 9095 2146 7726 5206 646
033 Domstoler4 2444 6664 7955 2495 373
034 Fengsler3 4573 5633 7413 9834 223
036 Offentlig orden og trygghet ellers563575607614682
 
04 Næringsøkonomiske formål118 658125 786136 069148 773155 552
Av dette
041 Generelle næringsøkonomiske formål og arbeidsmarkedsformål12 28912 91612 44013 57313 686
042 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst16 76517 05818 08518 03018 574
043 Brensel og energi2 9283 2402 5352 6222 921
044 Bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet102105131171205
045 Transport70 33476 46487 63196 949103 740
046 Post og telekommunikasjoner1 2151 039-4511 268559
047 Andre næringer345341329335430
048 Fou generelle næringsøkonomiske formål7 3497 5878 1368 5308 921
049 Næringsøkonomiske formål ellers7 3317 0347 2357 2976 516
 
05 Miljøvern22 03422 47624 53924 97526 729
Av dette
051 Avfallshåndtering5 0705 2475 4825 3795 955
052 Avløp og spillvann7 9958 7579 45311 19912 289
053 Forurensningsbekjempelse2 0561 7523 9683 5493 362
054 Landskapsvern og biologisk mangfold1 4801 6491 2681 2111 279
055 Fou miljøvern3 0482 4881 6791 0131 113
056 Miljøvern ellers2 3852 5822 6892 6242 730
 
06 Bolig og nærmiljø18 27018 90619 05822 44623 066
Av dette
061 Boligutvikling11 64212 00011 38714 21514 081
062 Nærmiljøutvikling00000
063 Vannforsyning6 5536 8097 5608 1978 951
066 Boliger og nærmiljø ellers00000
 
07 Helse198 054210 688224 394240 652254 522
Av dette
071 Legemidler, hjelpemidler og utstyr13 57814 12214 53515 25816 888
072 Legetjenester mv.46 36250 15952 62256 53360 511
073 Sykehustjenester122 344129 513138 348148 378155 215
074 Forebyggende helsearbeid6 5156 9517 6508 2728 974
075 Fou helse4 9145 0835 6596 0205 883
076 Helse ellers4 3424 8595 5806 1907 050
 
08 Fritid, kultur og religion37 80438 47740 89242 86044 643
Av dette
081 Fritid og sport8 9578 8379 17410 20610 599
082 Kultur15 44416 31817 39418 02619 117
083 Kringkasting og forlagsvirksomhet321326348353364
084 Religiøse og andre fellesskapsaktiviteter7 9078 0268 7798 9639 216
086 Fritid, kultur og religion ellers3 7893 5373 5973 5783 533
 
09 Utdanning139 634144 353150 216160 302169 475
Av dette
091 Førskole og barneskole61 75962 85767 18269 93074 865
092 Ungdomsskole og videregående skole32 86334 07136 87937 32738 566
094 Universitets- og høgskoleutdanning27 80629 22627 45333 38235 648
095 Utdanning udefinert nivå11 11811 64611 84612 53513 036
096 Støttetjenester tilknyttet utdanning2 5802 7752 7892 8833 038
098 Utdanning ellers2 4462 6892 8973 0563 080
 
10 Sosial beskyttelse479 641505 651540 029566 956604 778
Av dette
101 Sykdom og uførhet174 545181 040188 323194 988210 053
102 Alderdom157 717173 854189 062204 486216 585
103 Etterlatte6 3946 3876 3746 3436 442
104 Barn og familie93 14097 051101 768106 599110 202
105 Arbeidsledighet11 70810 56712 50813 75815 834
106 Bostøtte3 1952 8094 8192 6003 821
107 Sosial inkludering ellers19 61320 00623 00023 24026 781
109 Sosial beskyttelse ellers12 71513 29713 50414 25714 303