Tabell

Offentlig forvaltning. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.
20112012201320142015
Skatt på inntekt og formue594 938618 816583 619544 472490 570
Skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum359 827379 636393 140395 819413 393
Ordinær skatt på inntekt319 431337 465348 361350 470371 854
Toppskatt og grunnrenteskatt25 14625 75527 64527 74728 080
Skatt på formue13 08813 67914 41514 01212 532
Skatt på aksjeutbytte til utenlandske aksjonærer2 1632 7382 7193 590927
Skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum226 750230 828182 234140 15968 499
Ordinær skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum80 09378 80463 22654 22326 500
Særskatt på petroleumsinntekter146 656152 024119 00885 93542 000
Årsavgift på motorvogner betalt av husholdninger7 4627 7348 0078 2398 400
Annen skatt på inntekt og formue mv898618238256278
 
Avgifter319 746333 554348 367360 953375 149
Merverdiavgift211 037223 425234 941243 798255 181
Toll og eksportavgifter2 8233 1053 2883 3983 522
Avgifter på utvinning av petroleum3 7414 0365 0036 1746 473
Motorvognavgifter mv.40 69141 30841 33439 32437 455
Miljø- og energiavgifter19 69418 48519 63620 22322 241
Avgifter på alkohol, tobakk, legemidler og lotterier26 21326 70926 43528 95128 743
Eiendomsskatt7 5668 0228 8799 62611 178
Andre avgifter7 9818 4638 8519 45910 355
 
Kapitalskatter1 7541 8872 2461 880295
Avgift på arv og gaver1 7541 8872 2461 880295
 
Trygde- og pensjonspremier259 012277 015292 521313 196326 602
Medlemspremier103 199109 462115 246126 728135 198
Medlemspremier til folketrygden99 396105 529110 999122 307130 697
Medlemspremier til andre trygdeordninger3 8033 9334 2474 4214 501
Arbeidsgiverpremier155 813167 553177 275186 469191 403
Arbeidsgiveravgift til folketrygden139 533150 029157 704165 330170 142
Arbeidsgiverpremier til andre trygdeordninger16 28017 52419 57121 13921 261