Tabell

Elever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, utdanningsprogram og kjønn. Prosent1
2010-2015
I altFullført med studie- eller yrkeskompetanse2Ikke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse
Fullført på normert tidFullført på mer enn normert tidFortsatt i videregående opplæring etter 5 årGjennomført VG3 eller gått opp til fagprøve, ikke beståttSluttet underveis
1Elever i alternativ opplæring er inkludert
2Fullført opplæring betyr at eleven/lærlingen har bestått alle årstrinn i videregående opplæring som fører til vitnemål eller fag-/svennebrev
I alt63 83759145715
 
Studieforeberedende utdanningsprogram132 476779266
Menn14 7347210397
Kvinner17 742809245
Studiespesialisering26 267769266
Idrettsfag3 937799274
Musikk,dans og drama2 211788356
 
Yrkesfaglig utdanningsprogram31 36140189725
Menn18 041342210728
Kvinner13 32050147722
Bygg- og anleggsteknikk3 91232219730
Design- og håndtverk2 37137159930
Elektrofag4 241214111621
Helse- og sosialfag6 57648148822
Medier og kommunikasjon3 461729388
Naturbruk1 40946119926
Restaurant- og matfag1 701321211641
Service og samferdsel2 281361591030
Teknikk og industriell produksjon5 409361711431