Tabell

Kontante overføringer til barnefamilier. Bosatte. Millioner kroner.1
2009201020112012201320142015
Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)
1Feriepenger av foreldrepenger og foreldrepenger ved adopsjon er ikke med.
2Kommunal kontantstøtte er ikke inkludert.
Alle overføringer728 56832 088739 20032 912751 70033 854763 40034 487769 00035 212773 10036 403773 50037 536
Foreldrepenger ved fødsel1134 11512 693139 00013 540144 00014 506146 20015 117143 50015 746144 70016 832143 00017 783
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon12 22741411 40039810 2003599 8003479 80034410 60038710 500435
Barnetrygd674 99814 589681 70014 654689 20014 723698 00014 865704 80014 956707 40014 879708 00014 835
Kontantstøtte272 6391 46268 0001 35465 6001 30863 7001 22350 5001 17650 6001 33749 3001 575
Overgangsstønad31 7572 44831 4002 52930 6002 53329 2002 51327 8002 49526 6002 48225 3002 500
Stønad til barnetilsyn32 42042829 70038528 40037127 90036827 30037026 70037025 400360
Utdanningsstønad3 721543 700523 900543 900543 900573 600523 30048