Tabell

Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Tonn.
Byggeaktivitet i altNybyggingRehabiliteringRiving
20121 879 975615 093702 166562 716
20131 818 896620 526628 600569 770
20141 866 947629 258566 777670 913
 
2014
Treavfall262 087116 55682 76062 771
Papir og paper25 26614 3168 8592 091
Plast5 1493 4351 66845
Glass9 0562 4764 9221 659
Metall86 71422 05235 57429 089
Gips65 92237 78225 4482 692
EE-avfall9 7512 2365 2962 220
Farlig avfall23 2432 16611 7009 377
Farlig avfall. Asbest2 57801 663915
Farlig avfall. Impregnert trevirke4 65004 063587
Farlig avfall. Annet5 3658713 681813
Tegl og betong og andre tyngre bygningsmaterialer777 165106 437202 179468 550
Forurenset tegl og betong21 93705 87316 065
Asfalt237 876180 89132 59024 395
Blandet restavfall320 119135 864136 23548 019
Annet avfall22 6615 04713 6733 941