Tabell

Gjennomstrømning i fagskoleutdanning for nye studenter, og status 5 år etter oppstart. Kjønn. Antall og prosent1
2011-2015
Begge kjønnMennKvinner
1Studenter som startet i fagskoleutdanning første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå. (Feks. for startåret 2009 blir start i perioden 1.10.2008 - 30.9.2009)
Totalt7 0023 8683 134
Andel fullført fagskoleutdanning innen 2 år504754
Andel fullført fagskoleutdanning9143
Andel fortsatt i utdanning769
Andel fullført annen utdanning324
Andel ikke fullført313131