Tabell

Netto innenlands sluttforbruk av naturgass, eksklusive naturgass brukt som råstoff. GWh
20142015
I altI altNaturgass i rørCNG (komprimert naturgass)LNG (nedkjølt naturgass)
I alt4 8844 8422 060292 753
 
Jordbruk, skogbruk og fiske14715415400
Industri og bergverksdrift3 042,02 972,01 65201 320
Bergverksdrift ellers..........
Nærings- og nytelsesmiddelindustri..........
Tekstil- og bekledningsindustri..........
Treforedling..........
Trelast- og trevareindustri..........
Kjemisk industri..........
Mineralproduktindustri..........
Metallindustri..........
Møbelindustri og annen industri..........
Bygge- og anleggsvirksomhet66600
Tjenesteytende næringer1 6441 67123391 429
Hotell- og restaurantvirksomhet88800
Varehandel75444400
Undervisning13111100
Helse og sosialtjenester615840117
Annen privat og off. tjenesteyting, inkl. forsvar9012511717
Landtransport183120137100
Sjøtransport1 2141 305001 305
Husholdninger443816202