Tabell

Netto innenlands sluttforbruk av naturgass, eksklusive naturgass brukt som råstoff. Mill. Sm3
20142015
I altI altNaturgass i rørCNG (komprimert naturgass)LNG (nedkjølt naturgass)
I alt4984942103281
 
Jordbruk, skogbruk og fiske15161600
Industri og bergverksdrift310,0303,01680135
Bergverksdrift ellers..0000
Nærings- og nytelsesmiddelindustri..0000
Tekstil- og bekledningsindustri..0000
Treforedling..0000
Trelast- og trevareindustri..0000
Kjemisk industri..0000
Mineralproduktindustri..0000
Metallindustri..0000
Møbelindustri og annen industri..0000
Bygge- og anleggsvirksomhet11100
Tjenesteytende næringer167170231146
Hotell- og restaurantvirksomhet11100
Varehandel74400
Undervisning11100
Helse og sosialtjenester66402
Annen privat og off. tjenesteyting, inkl. forsvar9131201
Landtransport19121110
Sjøtransport12413300133
Husholdninger44220