Tabell

Andelen fornybar energi for Norge. Årlige tall1
2005200620072008200920102011201220132014
1Energiforbruket og fornybarandelen er beregnet etter reglene i EUs fornybar direktiv (2009/28/EC). Fra og med året 2011 kreves dokumentasjon om at biodrivstoffet er produsert på en bærekraftig måte. Dette mangler Norge foreløpig pga. senere implementering av direktivet enn EU-landene. Derfor inkluderes ikke biodrivstoff disse årene i hovedberegningene. Beregningene med biodrivstoff inkludert illustrerer imidlertid hva fornybarandelen blir gitt at man har denne dokumentasjonen
2For vann- og vindkraftproduksjon blir effekten av årlige variasjoner i klimaet jevnet ut gjennom en normaliseringsregel
3Beregnes som total strømproduksjon+import-eksport-produksjon fra pumpekraft.
4Omfatter totalt sluttforbruk av fornybar energi utenom til transportformål og unntatt strøm- og fjernvarmeforbruk. Produksjon av fornybar fjernvarme og energi fra varmepumper er inkludert.
5Omfatter totalt forbruk av energi (inkl. forbruk av fjernvarme) utenom til transportformål og unntatt forbruk av strøm. Fornybar energi produsert fra varmepumper er lagt til.
6Omfatter totalt sluttforbruk av energi, overføringstap for strøm og fjernvarme, og forbruk av strøm og fjernvarme i kraft- og fjernvarmeproduksjon
7Overføringer fra den felles elsertifikatordningen med Sverige.
1. Fornybar strømproduksjon med normalisert vann- og vindkraft (GWh)2121 200122 360124 215126 840127 681127 997130 096134 481137 278138 126
2. Totalt brutto strømforbruk (GWh)3125 203122 076126 077127 334121 996130 787123 296128 828128 424126 000
Fornybarandel i brutto strømforbruk (prosent)96,8100,298,599,6104,797,9105,5104,4106,9110,0
 
3. Fornybar energi til varme og kjøling (GWh)415 23915 17115 22416 20016 38719 22419 41018 94718 21616 209
3.1 Av dette energi fra varmepumper (GWh)1 3151 7502 1692 6783 1603 6534 1304 4634 7214 913
4. Total energi til varme og kjøling (GWh)552 64752 99751 48351 86250 76758 44956 04555 35954 55649 936
Fornybarandel til varme og kjøling (prosent)28,928,629,631,232,332,934,634,233,432,0
 
5. Brutto energiforbruk (GWh)6226 952226 534230 076230 310220 578239 087226 693228 892230 918224 047
6. Biodrivstoff til veitransport (GWh)0203179071 0811 3481 3231 5051 4961 502
6.1 Av dette fornybart biodrivstoff (GWh)0203179071 0811 3400001 502
7. Statistiske overføringer som skal legges til (GWh)700000003521 6842 578
8. Teller ( = 1 + 3 + 6.1 + 7 ) (GWh)136 439137 551139 756143 947145 148148 561149 506153 780157 178158 415
9. Nevner ( = 5 + 3.1 ) (GWh)228 268228 284232 245232 988223 738242 740230 823233 356235 639228 960
Overordnet fornybarandel ( 8 delt på 9 ) (prosent)59,860,360,261,864,961,264,865,966,769,0
Overordnet fornybarandel når biodrivstoff (6) er med for alle år (prosent)59,860,360,261,864,961,265,366,567,370,0
Fornybarandel i transport
10. Fornybar energiforbruk i transport (GWh)5856519381 5941 7352 0396977627682 364
11. Totalt energibruk i transport (nevneren) (GWh)47 00648 72150 11149 16948 30551 08649 12947 61349 48049 772
Fornybarandel i transport ( = 10 delt på 11 ) (prosent)1,21,31,93,23,64,01,41,61,65,0
Fornybarandel i transport når biodrivstoff er medregnet for alle år (prosent)1,21,31,93,23,64,04,14,84,68,0