Tabell

Energibalanse for Norge. Nest siste år. PJ
2014
Alle energiprodukterKullKoksPetrolkoksBiobrensel og avfallRåoljeBensinParafinMellomdestilllaterTungoljeLPG/NGLNaturgass/LNGAndre gasserVannfalls- og vindenergiElektrisitetFjernvarme
1"Transformasjon" beregnes som sekundær energiproduksjon minus energien som brukes som innsatsvare i denne produksjonen.
1.1 Produksjon av primær energi8 223,647,10,00,054,03 113,0177,40,00,00,0349,23 984,70,0498,20,00,0
2 Import273,621,413,014,26,750,017,323,147,147,610,40,00,00,022,80,0
3 Eksport7 316,145,20,02,30,72 618,4304,55,5118,764,0307,53 770,30,00,079,00,0
4 Internasjonal bunkers36,20,00,00,00,00,00,021,19,16,00,00,00,00,00,00,0
4.1 Internasjonal sjøfart bunkers15,10,00,00,00,00,00,00,09,16,00,00,00,00,00,00,0
4.2 Internasjonal luftfart bunkers21,10,00,00,00,00,00,021,10,00,00,00,00,00,00,00,0
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)25,9-0,70,1-0,50,016,46,42,5-0,30,61,50,00,00,00,00,0
6 Netto innenlands tilgang (1+2-3-4+5)1 170,722,613,011,460,0561,0-103,3-1,1-81,0-21,753,6214,40,0498,2-56,10,0
7 Statistiske feil (6+8-9-10-12)92,8-0,53,41,10,025,629,15,54,111,514,2-1,20,00,00,00,0
8 Transformasjon118,7-1,9-2,96,7-22,9-535,4172,426,6273,939,57,9-16,639,3-498,2508,022,6
8.1 I jernverk-1,7-1,2-2,90,00,00,00,00,00,00,00,00,02,40,00,00,0
8.2 I oljeraffineri25,10,00,06,70,0-535,4170,126,6274,435,218,90,028,60,00,00,0
8.3 I varmekraftverk-6,10,00,00,0-0,10,00,00,0-0,10,00,0-16,1-1,00,011,10,0
8.4 I kombinerte kraftvarmeverk-3,4-0,70,00,0-9,30,00,00,0-0,10,00,00,0-3,70,01,78,8
8.5 I fjernvarmeverk-3,70,00,00,0-13,50,00,00,0-0,30,0-0,2-0,50,00,0-3,113,8
8.6 I vann- og vindkraftverk0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0-498,2498,20,0
8.7 Annen transformasjon8,60,00,00,00,00,02,30,00,04,2-10,80,012,90,00,00,0
9 Eget forbruk i energinæringer226,50,00,00,00,00,00,00,011,10,00,2159,324,10,031,80,0
9.1 Olje- og-gassutvinning193,60,00,00,00,00,00,00,010,60,00,0159,30,00,023,70,0
9.2 Kullutvinning0,50,00,00,00,00,00,00,00,40,00,00,00,00,00,10,0
9.3 Oljeraffinerier26,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,024,10,01,80,0
9.4 Pumpekraftstasjoner3,60,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,60,0
9.5 Vannkraftstasjoner2,20,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,02,20,0
9.6 Varmekraftverk0,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,0
9.7 Kraftvarmeverk0,30,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,30,0
9.8 Fjernvarmeverk0,20,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,0
10 Svinn35,20,00,00,00,20,00,00,00,00,00,00,31,50,027,55,7
12 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff834,921,16,816,936,90,039,919,9177,66,247,239,313,70,0392,616,8
12.1 Netto innenlands energiforbruk, uten råstoff754,818,96,81,136,90,039,919,9177,66,26,917,613,70,0392,616,8
13 Industri og bergverk240,018,96,71,010,30,00,00,08,14,35,110,913,70,0158,62,1
14 Transport203,10,00,00,05,30,038,917,1132,91,30,15,00,00,02,50,0
15 Andre sektorer311,70,00,00,121,20,01,02,836,60,61,61,60,00,0231,514,7
16 Energi brukt som råstoff80,12,20,015,90,00,00,00,00,00,040,321,70,00,00,00,0
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer62,70,00,00,80,00,00,00,00,00,040,321,70,00,00,00,0
16.2 I annen industri17,42,20,015,10,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,0
Memo1: Naturgass faklet på oljefelter og terminaler15,40,00,00,00,00,00,00,00,00,00,015,40,00,00,00,0