Tabell

Energibalanse for Norge. Hovedtall. TWh
Alle energiprodukterEndring i prosent
201420152014 - 2015
Produksjon av primær energi2 2842 3974,9
Import768917,4
Eksport2 0322 1405,3
Internasjonal bunkers (sjøfart og luftfart)109-14,0
Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)7-3-146,7
Netto innenlands tilgang3253342,8
Transformasjon og forbruk i energinæringer68726,1
Svinn og statistiske feil36387,1
Netto innenlands energibruk, med råstoff2322361,8
Energi brukt som råstoff22235,1
Netto innenlands energibruk, uten råstoff2102131,5
Industri og bergverk6767-0,1
Transport56571,5
Andre sektorer87892,7