Tabell

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (mill. kr)
2012201320142015
Skatter på utvinning av petroleum228 671201 504170 050103 672
Avgifter på utvinning av petroleum4 0364 9326 1146 485
Netto kontantstrøm fra SDØE148 889124 294112 85792 717
Utbytte fra Statoil13 88714 42122 64615 382
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet395 483345 151311 667218 256