Tabell

Folkemengd og endringane i kvartalet. Antal
1. kvartal 20161. kvartal 2015Endringar frå tilsvarande periode året før
Folketalet ved inngangen av kvartalet5 213 9855 165 80248 183
Fødde14 53314 074459
Døde11 02211 526-504
Fødselsoverskot3 5112 548963
Innvandring14 49616 926-2 430
Utvandring8 7368 278458
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring5 7608 648-2 888
Folkevekst9 27111 196-1 925
Folketalet ved utgangen av kvartalet5 223 2565 176 99846 258