Tabell

Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn
1. kvartal 20161. kvartal 2015 - 1. kvartal 2016
Absolutte tallProsentEndring i absolutte tallEndring i prosentpoeng
Arbeidsstyrken
Begge kjønn2 778 00070,832 0000,0
Menn1 474 00073,615 0000,0
Kvinner1 304 00067,916 0000,1
 
Sysselsatte
Begge kjønn2 642 00067,414 000-0,3
Menn1 390 00069,4-3 000-0,9
Kvinner1 252 00065,217 0000,2
 
Arbeidsledige
Begge kjønn135 0004,917 0000,6
Menn84 0005,718 0001,2
Kvinner52 0004,0-1 000-0,1