Tabell

Sysselsatte 15-74 år, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt. Prosent
20142015
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0
1. Ledere7,49,05,67,79,35,9
2. Akademiske yrker26,220,632,526,821,033,3
3. Høyskoleyrker16,818,914,517,018,815,1
4. Kontoryrker6,14,38,25,94,17,9
5. Salgs- og serviceyrker20,311,729,919,912,228,6
6. Bønder, fiskere mv.2,03,00,91,92,80,9
7. Håndverkere9,316,61,19,316,61,1
8. Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.6,410,71,76,210,31,6
0,9. Andre yrker5,45,15,65,35,05,6