Tabell

Innenlandsk innflytting, utflytting og nettoinnflytting. Utvalgte kommuner
20152006 - 2015
InnflyttingUtflyttingNettoinnflyttingNettoinnflytting
Oslo kommune31 56031 267293-2 060
Stavanger5 9646 473-509-7 128
Bergen9 88010 563-683-1 891
Trondheim8 8118 3744374 786
Tromsø2 8933 155-262-949