Tabell

Strukturstatistikk for annen tjenesteyting, næring 95-96. Endelige tall
Antall/Mill. krProsent
20142013 - 20142010 - 2014
Foretak
Antall foretak12 1184,812,3
Antall sysselsatte25 7322,57,0
Omsetning17 332,64,419,7
Bearbeidingsverdi9 806,93,621,9
Brutto driftsresultat3 289,43,621,5
 
Bedrifter
Antall bedrifter12 5824,711,9
Antall sysselsatte25 7792,56,7
Omsetning17 323,94,818,7
Lønnskostnader6 560,63,822,1
Bruttoinvesteringer395,7-6,05,0