Tabell

Privathusholdninger før og etter samordning mot boligstatistikken. 1.1.2014
HusholdningstypeFørEtterDifferanseProsent
Aleneboende960 331864 220-96 111-10,0
Par uten hjemmeboende barn530 021538 8138 7921,7
Par med små barn (yngste barn 0-5 år)234 050234 116660,0
Par med store barn (yngste barn 6-17 år)250 050251 5461 4960,6
Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år)30 75729 900-857-2,8
Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år)87 72384 871-2 852-3,3
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over)162 457161 788-669-0,4
Flerfamiliehusholdning uten barn 0-17 år59 76085 50525 74543,1
Flerfamiliehusholdning med barn 0-17 år34 31135 6861 3754,0
Privathusholdninger i alt2 349 4602 286 445-63 015-2,7