Tabell

Privathusholdninger før og etter utflytting av studenter. 1.1.2014
HusholdningstypeFørEtterDifferanseProsent
Aleneboende926 136960 33134 1953,7
Par uten hjemmeboende barn492 005530 02138 0167,7
Par med små barn (yngste barn 0-5 år)232 921234 0501 1290,5
Par med store barn (yngste barn 6-17 år)249 884250 0501660,1
Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år)33 41730 757-2 660-8,0
Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år)91 21687 723-3 493-3,8
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over)197 474162 457-35 017-17,7
Flerfamiliehusholdning uten barn 0-17 år50 73859 7609 02217,8
Flerfamiliehusholdning med barn 0-17 år29 38134 3114 93016,8
Privathusholdninger i alt2 303 1722 349 46046 2882,0