Tabell

Privathusholdninger før og etter begge de to omleggingene. 1.1.2014
HusholdningstypeFørEtterDifferanseProsent
Aleneboende926 136864 220-61 916-6,7
Par uten hjemmeboende barn492 005538 81346 8089,5
Par med små barn (yngste barn 0-5 år)232 921234 1161 1950,5
Par med store barn (yngste barn 6-17 år)249 884251 5461 6620,7
Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år)33 41729 900-3 517-10,5
Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år)91 21684 871-6 345-7,0
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over)197 474161 788-35 686-18,1
Flerfamiliehusholdning uten barn 0-17 år50 73885 50534 76768,5
Flerfamiliehusholdning med barn 0-17 år29 38135 6866 30521,5
Privathusholdninger i alt2 303 1722 286 445-16 727-0,7