Tabell

Grupper av barnefamilier etter ulike bakgrunnskjennetegn. Prosent av husholdninger, 2014.
Sosiale bakgrunnsvariablerBarnefamilier med lav inntekt, 1 kvintilEnslige forsørgereAlle par med barn (0-17)Befolkningen
Høyeste utdanningsnivå i husholdningen:    
Grunnskole1926716
VGS44413341
Universitet37336043
Minst ett husholdningsmedlem (16-66 år) som er helårsyrkesaktiv89779779
Lav arbeidsintensitet610221
Sosialhjelpsmottaker11923
Personer med invandrerbakgrunn fra Nordiske og EU/EØS land etc.8454
Personer med invandrerbakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika etc.16775
Antall observasjoner3262191 8617 373