Tabell

Skatterekneskapsstatistikk. Skatteinngang i alt, etter fylke. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Skatteinngang i altProsentvis endring fra fjoråret
Februar 2013Februar 2014Februar 2015Februar 2016Februar 2014Februar 2015Februar 2016
Østfold4 212,14 355,04 382,54 619,63,40,65,4
Akershus14 362,213 372,513 747,013 827,9-6,92,80,6
Oslo23 423,928 680,125 264,925 487,122,4-11,90,9
Hedmark2 672,12 758,62 803,12 938,13,21,64,8
Oppland2 679,22 663,82 832,42 868,9-0,66,31,3
Buskerud5 253,15 207,25 405,75 510,0-0,93,81,9
Vestfold3 686,53 808,53 879,14 069,03,31,94,9
Telemark2 801,02 792,72 752,32 783,3-0,3-1,41,1
Aust-Agder1 736,21 764,31 736,01 849,51,6-1,66,5
Vest-Agder3 740,14 077,13 521,04 095,59,0-13,616,3
Rogaland11 614,612 586,112 482,012 322,18,4-0,8-1,3
Hordaland10 505,110 667,010 888,310 677,41,52,1-1,9
Sogn og Fjordane1 912,01 946,42 062,82 121,71,86,02,9
Møre og Romsdal5 299,75 103,25 159,95 016,7-3,71,1-2,8
Sør-Trøndelag5 660,85 885,86 189,96 257,94,05,21,1
Nord-Trøndelag1 890,01 885,41 926,52 015,5-0,22,24,6
Nordland3 486,33 428,63 591,33 779,5-1,74,75,2
Troms Romsa2 242,12 276,52 457,62 743,41,58,011,6
Finnmark Finnmárku818,9821,1860,3905,50,34,85,3
Svalbard84,787,496,571,73,210,4-25,7
Kontinentalsokkelen36 563,032 229,624 647,212 215,0-11,9-23,5-50,4
Kildeskatt på pensjon65,771,573,2243,98,82,4233,2