Tabell

Nettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers fagfelt og kjønn. Skoleår. Prosent
2014-2015
Fullførte utdanninger
I altMennKvinner
Fagfelt i alt10 7533763
Allmenne fag1 5253664
Humanistiske og estetiske fag8703961
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk773892
Samfunnsfag og juridiske fag6613169
Økonomiske og administrative fag3 3082773
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag7516832
Helse-, sosial- og idrettsfag1 0921288
Primærnæringsfag-..
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 3178911
Uoppgitt fagfelt4564060