Tabell

Felte hjort. Foreløpige tall
AntallAndelEndring i prosent
2015-20162015-20162014-2015 - 2015-20162011-2012 - 2015-2016
I alt33 763100,0-3,9-8,3
Hanndyr
Kalv4 47113,2-3,6-7,3
1 1/2 år6 17018,3-7,25,4
Eldre7 24421,5-0,6-10,6
Hunndyr
Kalv4 04812,0-2,1-7,8
1 1/2 år4 77014,1-9,6-11,7
Eldre7 06020,9-1,3-14,5