Tabell

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte per heltidsekvivalent, etter næringshovedområde. Kroner og endring i prosent1
MånedslønnAvtalt månedslønn
201420152014 - 2015201420152014 - 2015
1Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på a-ordningen. For å sikre sammenlignbarhet er det foretatt korrigeringer i lønnsdataene som er innmeldt for 2014 for forsvaret.
Alle næringer42 30043 4002,639 80040 8002,5
Jordbruk, skogbruk og fiske41 60042 5002,238 40039 3002,3
Bergverksdrift og utvinning65 20066 3001,754 90056 1002,2
Industri42 20043 3002,639 90041 1003,0
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning51 10052 7003,149 10050 6003,1
Vann, avløp, renovasjon38 90039 4001,337 70038 6002,4
Bygge- og anleggsvirksomhet39 40040 5002,837 60038 4002,1
Varehandel, reparasjon av motorvogner37 00038 3003,535 10036 2003,1
Transport og lagring41 40042 3002,238 70039 4001,8
Overnattings- og serveringsvirksomhet29 30030 1002,728 40029 3003,2
Informasjon og kommunikasjon53 70055 1002,650 40051 6002,4
Finansierings- og forsikringsvirksomhet58 20060 4003,851 00052 4002,7
Omsetning og drift av fast eiendom50 80052 1002,646 90048 1002,6
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting53 10054 1001,951 00052 1002,2
Forretningsmessig tjenesteyting35 50036 1001,734 00034 6001,8
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning45 10046 5003,142 90044 4003,5
Undervisning42 20042 9001,741 20042 0001,9
Helse- og sosialtjenester39 10040 0002,336 00036 8002,2
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter38 10039 1002,637 30038 4002,9
Annen tjenesteyting37 60039 1004,036 70037 9003,3