Tabell

Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, etter utdanningsprogram/studieretning. Andel kvinner
2015
EleverLærlinger/lærekandidater
I altAndel kvinnerI altAndel kvinner
I alt200 1745141 89529
Studieforberedende utdanningsprogram121 30256--
Studiespesialisering (Kunnskapsløftet)103 29157--
Idrettsfag (Kunnskapsløftet)11 80842--
Musikk, dans og drama (Kunnskapsløftet)6 20368--
Yrkesfaglige utdanningsprogram#178 8724339 87229
Bygg- og anleggsteknikk (Kunnskapsløftet)7 97768 0643
Design og håndverk (Kunnskapsløftet)3 904861 99391
Elektrofag (Kunnskapsløftet)10 69067 9765
Helse- og oppvekstfag19 895856 40383
Medier og kommunikasjon (Kunnskapsløftet)7 9595116657
Naturbruk (Kunnskapsløftet)4 2815291729
Restaurant- og matfag (Kunnskapsløftet)3 882511 92246
Service og samferdsel (Kunnskapsløftet)7 892374 26436
Teknikk og industriell produksjon (Kunnskapsløftet)12 392118 16710
Lærekandidater..2 02331
Reform -94--0.