Tabell

Straffereaksjoner, i alt og unntatt forenklede forelegg, og straffede personer. Absolutte tall
2014
Straffereaksjoner i alt302 646
Straffereaksjoner i alt, unntatt forenklede forelegg77 762
Straffede personer i alt269 588