Tabell

Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2014
Alle typer lovbrudd269 588269 4443 83015 67722 07227 48555 22562 75644 50837 891144260 130196 05264 0789 458
¬ Forbrytelser27 94427 9441 6563 8244 7974 5656 3654 3641 870503027 94423 5214 4230
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven20 65220 6529982 5103 4423 4835 0253 4081 411375020 65217 4963 1560
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000000
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste440010101104310
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste440010101104310
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet8078075013015613417210353908076501570
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann709709481141441111528647707095561530
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann686829919168410686710
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming2626062448200262330
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet440110010104400
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred1321321525161639101100132119130
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.000000000000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering000000000000000
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)000000000000000
¬¬¬¬ Innbrudd1201201221141537101100120108120
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred1212342120000121110
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse7 5747 5742689551 4291 3521 9181 1394565707 5746 5681 0060
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann1313114032200131030
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann330000200103300
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)6 4816 4812578861 2531 1321 5859283934706 4815 6078740
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)691691234991332211573960691629620
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse3863868347387107522230386319670
¬¬¬ Falsk forklaring69694919151471006954150
¬¬¬ Falsk anklage46462861487100463880
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage1818062324100181440
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage28282241163000282440
¬¬¬ Pengefalsk220011000002110
¬¬¬ Dokumentfalsk715715601059912216794521607155791360
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument66566547979511616088481406655421230
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument444411845654104432120
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk662001110106510
¬¬¬ Seksualforbrytelser7707704376939916014982680770757130
¬¬¬¬ Voldtekt989821117222613610989710
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk550301100005500
¬¬¬¬ Incest220000011002200
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn2012011635362038281216020119920
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år3333621385170333210
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år6969101192814870696900
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år99990222615229320999810
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang1313100043320131210
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år595993463149110595900
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd156156613141930381917015615150
¬¬¬¬ Pornografi747443491920780747310
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser16216258182239322513016215930
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold26326304152990903230263223400
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap440000121004310
¬¬¬¬ Bortføring av barn880021410008440
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold21521504112574712820215185300
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold323200131014310322750
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold440010120004400
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet78778768818712114917189210787733540
¬¬¬¬ Trusler75275265768211514016588210752703490
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse3232355694000322750
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet330000021003300
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred2 6732 6731643824894285383971898602 6732 3563170
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse1 6871 6871172052932343492991306001 6871 4202670
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse856856471631821801577740100856819370
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse660121110006600
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse4141044495780413560
¬¬¬¬ Drapsforsøk26260042102620262420
¬¬¬¬ Drap2525012774310252410
¬¬¬¬ Uaktsomt drap2828072049240282620
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred440100101104220
¬¬¬ Ærekrenkelse110000001001100
¬¬¬ Underslag2942944625337535326602941771170
¬¬¬¬ Simpelt underslag212212453452834351030212128840
¬¬¬¬ Grovt underslag82820989191816308249330
¬¬¬ Tyveri3 7723 7721944416106369836522035303 7723 0427300
¬¬¬¬ Simpelt tyveri2 1542 1541092183163795403871545102 1541 5905640
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager163163214232348371510163148150
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk1 1821 18251100174216311203933401 1828033790
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte92921012132218143009275170
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus363602510711100363060
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon434344958101204322210
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel1011014141722291230010188130
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant2222235543000221750
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe2222642630100221840
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri606027552016500605370
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri43343328586365928132140433336970
¬¬¬¬ Grovt tyveri1 3751 3756518124721839023638001 3751 2341410
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager3403401637645610555700340308320
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte3323321041696589451300332301310
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus6464159121718200645680
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon45454647148200454500
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel1431435132412513440014313760
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri45145129797766114761000451387640
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy2432432042473953291120243218250
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1791791732342840171010179157220
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel1313031143100131300
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy515137121099010514830
¬¬¬ Utpressing og ran243243375950434012110243227160
¬¬¬¬ Utpressing1212121206000121110
¬¬¬¬ Ran18418434523926284100184170140
¬¬¬¬ Grovt ran4646151015122010464510
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran111000000001100
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 3271 3278321292244133471314301 3279244030
¬¬¬¬ Bedrageri1 1421 1428271081963672911093601 1427723700
¬¬¬¬ Grovt bedrageri828204111021277208269130
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri59590191415146005947120
¬¬¬¬ Utroskap660002220006330
¬¬¬¬ Grov utroskap27270000610740272610
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.110001000001100
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap101000112321010640
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold1515001255200151320
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold1515001255200151320
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)49949949891029480532480499458410
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk4384384275908472482070438403350
¬¬¬¬ Grovt skadeverk6161714121085410615560
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet000000000000000
¬¬¬ Åger og lykkespill110000010001100
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold000000000000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking6586583252861161951185630658572860
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking6016013251791091741035030601522790
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking575701772115600575070
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking000000000000000
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven5 7685 7686491 2701 2169009535442033305 7684 6961 0720
¬¬¬ Narkotika, bruk3 5973 59754393478051747625188803 5972 8507470
¬¬¬ Narkotika, besittelse2 1132 1131033304253764642871131502 1131 7953180
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven5858361171362100585170
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift404000121613620403730
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov1313047011000131300
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven24824800210488967320248228200
¬¬¬ Manglende selvangivelse1541540016365243160154143110
¬¬¬ Skattesvik93930014123723160938490
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven110000001001100
¬¬ Forbrytelse mot tolloven16616601223294837152016616150
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)1401400720204633131014013640
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven2626053924210262510
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven110000100001100
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)000000000000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)000000000000000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven110000100001100
¬¬ Forbrytelse mot andre lover1 0561 0569281061412732721685901 0568891670
¬ Forseelser241 644241 5002 17411 85317 27522 92048 86058 39242 63837 388144232 186172 53159 6559 458
¬¬ Forseelse mot straffeloven7 6987 6986059171 1341 0901 4961 14574057107 6985 5742 1240
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)5656381011996005644120
¬¬¬ Naskeri3 2003 20033323931136463153138640503 2001 7301 4700
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred2 6612 6618837454847953134519110502 6612 3782830
¬¬¬ Telefonsjikane989844512212819509876220
¬¬¬ Sjøfartsforseelse3636311599440363420
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven1 6471 6471742912592192952231345201 6471 3123350
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven211 357211 2431 3729 60214 21119 33242 54752 59237 99933 588114205 501151 60553 8965 856
¬¬¬ Promillekjøring3 5093 5097333341743170066053735803 5092 9715380
¬¬¬ Uten gyldig førerkort3 6803 68031624537345984777038928103 6803 3063740
¬¬¬ Ulovlig hastighet166 768166 6541686 51810 14813 93132 30042 29531 85029 444114161 347117 78143 5665 421
¬¬¬ Personskade1 1161 116441189310617216216925201 1167713450
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven36 28436 2847712 3883 1804 4058 5288 7055 0543 253035 84926 7769 073435
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven000000000000000
¬¬¬ Drukkenskap000000000000000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene2 3412 341353925414884752651093602 3412 1841570
¬¬¬ Demonstrasjon660101001306240
¬¬¬ Urinering1 0581 0585144260249223114511201 0581 030280
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene1 2771 27730247281238252151572101 2771 1521250
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift116116000627423380116101150
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov110000100001100
¬¬ Forseelse mot tolloven16 88816 858526121 0471 6523 7263 6993 2382 8323013 28610 2743 0123 602
¬¬¬ Smugling (forseelse)16 64116 611526001 0291 6013 6623 6383 2112 8183013 03910 0532 9863 602
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare110000010001100
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven2462460121851646027140246220260
¬¬ Forseelse mot alkoholloven4974973717510565472929100497408890
¬¬¬ Omsetting (forseelse)770012101207700
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)1111101222300111100
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven479479361751036144272580479390890
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven23230001412420232300
¬¬ Forseelse mot andre lover2 7232 7237315523728653760848634102 7232 3613620