Tabell

Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter hovedlovbruddsgruppe (forbrytelsesgruppe), type reaksjon (utvalgte) og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tall
I altAlle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret¬ Tidligere registrert i reaksjonsregisteret¬ Ikke tidligere registrert i reaksjonsregisteret¬ Uoppgitt om tidligere registrert i reaksjonsregisteretUten kartlagt registrering i reaksjonsregisteret
2014
Alle lovbruddsgrupper32 60532 59320 05512 538012
Økonomisk kriminalitet1 1731 17350866500
Annen vinningskriminalitet6 5596 5593 8702 68900
Voldskriminalitet4 9994 9993 0611 93800
Seksualkriminalitet80380335944400
Narkotikakriminalitet16 52616 52611 0495 47700
Skadeverk61561535226300
Miljøkriminalitet201731403
Annen kriminalitet1 9101 9018531 04809
 
Alle typer reaksjoner32 60532 59320 05512 538012
Betinget påtaleunnlatelse1 8891 8885061 38201
Forelegg17 25917 24810 0907 158011
Bot ved dom44044031013000
Samfunnsstraff1 8051 8051 22458100
Betinget fengsel3 0953 0952 14794800
Ubetinget fengsel8 0588 0585 7312 32700
Særreaksjon eller annen type reaksjon5959471200