Tabell

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tall
I altAlle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret¬ Tidligere registrert i reaksjonsregisteret¬ Ikke tidligere registrert i reaksjonsregisteret¬ Uoppgitt om tidligere registrert i reaksjonsregisteretUten kartlagt registrering i reaksjonsregisteret
2014
Alle typer lovbrudd302 64637 78922 43315 3560264 857
¬ Forbrytelser32 60532 59320 05512 538012
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven22 78822 78413 9748 81004
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet111000
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste441300
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste441300
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet87087064222800
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann75075054320700
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann8181671400
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming303026400
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet996300
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred143143806300
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering000000
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)111000
¬¬¬¬ Innbrudd128128765200
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred141431100
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse8 4128 4125 6972 71500
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann13135800
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann331200
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)7 2947 2945 0322 26200
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)70270248621600
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse40040017322700
¬¬¬ Falsk forklaring7575284700
¬¬¬ Falsk anklage5050252500
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage212151600
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage292920900
¬¬¬ Pengefalsk222000
¬¬¬ Dokumentfalsk75274830144704
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument68968928940000
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument504673904
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk13135800
¬¬¬ Seksualforbrytelser80380335944400
¬¬¬¬ Voldtekt9898593900
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk554100
¬¬¬¬ Incest221100
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn2022029011200
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år3333151800
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år6969303900
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år100100455500
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang13135800
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år5959223700
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd1821827910300
¬¬¬¬ Pornografi7575304500
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser167167699800
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold26926914612300
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap441300
¬¬¬¬ Bortføring av barn885300
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold22122112010100
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold3232171500
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold443100
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet81981960321600
¬¬¬¬ Trusler78478458619800
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse3232151700
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet332100
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred3 1643 1641 7731 39100
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse2 1392 1391 0951 04400
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse89189160928200
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse665100
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse4545192600
¬¬¬¬ Drapsforsøk262618800
¬¬¬¬ Drap252517800
¬¬¬¬ Uaktsomt drap2828101800
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred440400
¬¬¬ Ærekrenkelse110100
¬¬¬ Underslag2982988821000
¬¬¬¬ Simpelt underslag2162167314300
¬¬¬¬ Grovt underslag8282156700
¬¬¬ Tyveri4 1484 1482 5271 62100
¬¬¬¬ Simpelt tyveri2 4422 4421 3001 14200
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager175175868900
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk1 3721 37263373900
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte102102802200
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus434339400
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon5050311900
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel113113842900
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant2323131000
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe222213900
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri7373591400
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri46946926220700
¬¬¬¬ Grovt tyveri1 4441 4441 01043400
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager35835825510300
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte3523522658700
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus696964500
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon484845300
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel1461461222400
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri47147125921200
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy2622622174500
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1931931623100
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel131310300
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy5656451100
¬¬¬ Utpressing og ran2662661986800
¬¬¬¬ Utpressing131312100
¬¬¬¬ Ran2052051525300
¬¬¬¬ Grovt ran4747331400
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran111000
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 3691 36972064900
¬¬¬¬ Bedrageri1 1741 17460756700
¬¬¬¬ Grovt bedrageri8686533300
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri6060342600
¬¬¬¬ Utroskap663300
¬¬¬¬ Grov utroskap2727161100
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.222000
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap14145900
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold181861200
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold181861200
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)61461435126300
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk54654631223400
¬¬¬¬ Grovt skadeverk6868392900
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet000000
¬¬¬ Åger og lykkespill111000
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking70970942528400
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking65065040224800
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking5757213600
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking222000
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven8 1328 1325 3552 77700
¬¬¬ Narkotika, bruk5 0705 0703 1291 94100
¬¬¬ Narkotika, besittelse2 9852 9852 18979600
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven7777374000
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift4141271400
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov171761100
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven25425414411000
¬¬¬ Manglende selvangivelse159159906900
¬¬¬ Skattesvik9494534100
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven111000
¬¬ Forbrytelse mot tolloven1741745112300
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)1471474110600
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven2727101700
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven110100
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)000000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven110100
¬¬ Forbrytelse mot andre lover1 1981 19049869208
¬ Forseelser270 0415 1962 3782 8180264 845
¬¬ Forseelse mot straffeloven10 37217311360010 199
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)80000080
¬¬¬ Naskeri4 2422415904 218
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred3 7841910903 765
¬¬¬ Telefonsjikane1161100115
¬¬¬ Sjøfartsforseelse48440044
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven2 102125834201 977
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven234 0034 5161 9942 5220229 487
¬¬¬ Promillekjøring3 9013 2291 4421 7870672
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 5182542282604 264
¬¬¬ Ulovlig hastighet185 4518692676020184 582
¬¬¬ Personskade1 2604343901 217
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven38 8731215368038 752
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven000000
¬¬¬ Drukkenskap000000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene2 95271602 945
¬¬¬ Demonstrasjon660600
¬¬¬ Urinering1 26400001 264
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene1 68211001 681
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift1523210149
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov210101
¬¬ Forseelse mot tolloven18 575261115018 549
¬¬¬ Smugling (forseelse)18 28919910018 270
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare100001
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven2857250278
¬¬ Forseelse mot alkoholloven5082020506
¬¬¬ Omsetting (forseelse)700007
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)11000011
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven4902020488
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven98000098
¬¬ Forseelse mot andre lover3 37946825721102 911