Tabell

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall
Alle typer rettsinstanserPåtalemyndighetTingrettLagmannsrettHøyesterett
2014
Alle lovbruddsgrupper302 646282 99118 4591 16531
Økonomisk kriminalitet1 8671 016776723
Annen vinningskriminalitet29 48925 6143 7151591
Voldskriminalitet5 0081 5923 06333815
Seksualkriminalitet8053353081584
Narkotikakriminalitet16 52612 2733 9612884
Skadeverk69554314930
Miljøkriminalitet8037683140
Arbeidsmiljøkriminalitet9897100
Trafikkriminalitet234 273229 1845 013760
Annen kriminalitet13 08211 5691 442674
 
Alle typer reaksjoner302 646282 99118 4591 16531
Betinget påtaleunnlatelse5 2385 238000
Forenklet forelegg224 884224 884000
Forelegg52 86852 868000
Bot ved dom1 54501 506390
Samfunnsstraff2 15502 073802
¬ Samfunnsstraff alene1 99501 916772
¬ Samfunnsstraff og annen160015730
Betinget fengsel5 33405 2041273
¬ Betinget fengsel alene1 56901 496703
¬ Betinget fengsel og bot3 76503 708570
Ubetinget fengsel10 55519 62290725
¬ Ubetinget fengsel alene5 88505 21365121
¬ Ubetinget og betinget fengsel2 12001 9052114
¬ Ubetinget fengsel og annen2 55012 504450
Særreaksjon eller annen type reaksjon67054121
¬ Forvaring140491
¬ Tvunget psykisk helsevern2702430
¬ Tvungen omsorg10100
¬ Annen type reaksjon2502500