Tabell

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupperØkonomisk kriminalitetAnnen vinningskriminalitetVoldskriminalitetSeksualkriminalitetNarkotikakriminalitetSkadeverkMiljøkriminalitetArbeidsmiljøkriminalitetTrafikkriminalitetAnnen kriminalitet
2014
Alle typer reaksjonerI alt302 6461 86729 4895 00880516 52669580398234 27313 082
 Alle med bøtestraff286 0421 10424 9161 65034813 03154775691232 47511 124
 1-1 999 kroner106 044016 113203171839089 455100
 2 000-4 999 kroner121 760434 945124217 7031481790105 4703 127
 5 000-9 999 kroner44 1371332 4029101163 121288272531 0235 867
 10 000-19 999 kroner10 4044221 0455641411 5978519994 6121 730
 20 000-49 999 kroner2 9484063234770262831291 544228
 50 000 kroner og over7501018830310364837172
 Alle med betinget fengselsstraff7 4603551 4091 0971871 93154202 088337
 Betinget 1-29 dager3 617473742441696415201 771184
 Betinget 30-59 dager1 79812440035733518150026685
 Betinget 60-89 dager73150235193311587002532
 Betinget 3-5 måneder79974277207411539001523
 Betinget 6-11 måneder35346100733079700711
 Betinget 1-2 år160142323345910042
 Betinget 3 år og over20002000000
 Alle med ubetinget fengselsstraff10 5555192 3432 3643671 99958202 188715
 Ubetinget 1-29 dager2 94784257359447710001 609147
 Ubetinget 30-59 dager2 208159438447194251120477230
 Ubetinget 60-89 dager1 016553202902418310005777
 Ubetinget 3-5 måneder1 622845175406728711002789
 Ubetinget 6-11 måneder1 348585074104820130017104
 Ubetinget 1-2 år1 04167273240862971100067
 Ubetinget 3-4 år214103028727120010
 Ubetinget 5-6 år791121292700000
 Ubetinget 7-8 år381010141200001
 Ubetinget 9-10 år100001900000
 Ubetinget 11 år og over32001931000000
 
¬ Forenklet forelegg aleneI alt224 884017 190000000207 6940
 Alle med bøtestraff224 884017 190000000207 6940
 1-1 999 kroner103 772015 19800000088 5740
 2 000-4 999 kroner103 44701 864000000101 5830
 5 000-9 999 kroner17 604012800000017 4760
 10 000-19 999 kroner6100000000610
 20 000-49 999 kroner00000000000
 50 000 kroner og over00000000000
 
¬ Forelegg aleneI alt52 8689666 9581 26131111 1524817239020 48310 443
 Alle med bøtestraff52 8679656 9581 26131111 1524817239020 48310 443
 1-1 999 kroner2 2360910103021839086898
 2 000-4 999 kroner17 500312 92895157 33913917603 7443 033
 5 000-9 999 kroner24 2061051 9557611052 491253263512 7435 525
 10 000-19 999 kroner7 4953688153981261 0117018392 9681 547
 20 000-49 999 kroner1 103379266665913029140178
 50 000 kroner og over3288384000032472062
 
¬ Bot ved dom aleneI alt1 545199569823134311593464
 Alle med bøtestraff1 545199569823134311593464
 1-1 999 kroner170300500072
 2 000-4 999 kroner301032121026308075
 5 000-9 999 kroner771336391662290333262
 10 000-19 999 kroner386101727256614015599
 20 000-49 999 kroner57461320101822
 50 000 kroner og over132110004104
 
¬ Samfunnsstraff og annenI alt16053512060300387
 Alle med bøtestraff15953512059300387
 1-1 999 kroner00000000000
 2 000-4 999 kroner110410400011
 5 000-9 999 kroner541126019100141
 10 000-19 999 kroner540113022100134
 20 000-49 999 kroner32182010100100
 50 000 kroner og over83000400001
 
¬ Betinget fengsel aleneI alt1 5698845034141443200066120
 Alle med betinget fengselsstraff1 5698845034141443200066120
 Betinget 1-29 dager649917911592115005170
 Betinget 30-59 dager468391331315121400926
 Betinget 60-89 dager191186441644400212
 Betinget 3-5 måneder164134939104230017
 Betinget 6-11 måneder668161371430014
 Betinget 1-2 år3019231110021
 Betinget 3 år og over10001000000
 
¬ Betinget fengsel og botI alt3 76585329150241 03920201 975141
 Alle med betinget fengselsstraff3 76585329150241 03920201 975141
 Betinget 1-29 dager2 739251476656878201 699100
 Betinget 30-59 dager79241115649276100024235
 Betinget 60-89 dager1287339750000193
 Betinget 3-5 måneder798271021920083
 Betinget 6-11 måneder254711700050
 Betinget 1-2 år20000000020
 Betinget 3 år og over00000000000
 Alle med bøtestraff3 76585329150241 03920201 975141
 1-1 999 kroner1802101000050
 2 000-4 999 kroner40310842242372003113
 5 000-9 999 kroner1 05321157699421110030461
 10 000-19 999 kroner1 2933475501125332081154
 20 000-49 999 kroner78613117011040063110
 50 000 kroner og over212701080001933
 
¬ Ubetinget fengsel aleneI alt5 8853221 5041 6242441 0873420484584
 Alle med ubetinget fengselsstraff5 8853221 5041 6242441 0873420484584
 Ubetinget 1-29 dager1 225641912851177700381119
 Ubetinget 30-59 dager1 05299245257617442075190
 Ubetinget 60-89 dager6263121918561034001662
 Ubetinget 3-5 måneder1 0024631636438158700766
 Ubetinget 6-11 måneder8742530129431133200583
 Ubetinget 1-2 år7494520416548216800063
 Ubetinget 3-4 år201102726676920000
 Ubetinget 5-6 år761119292600000
 Ubetinget 7-8 år381010141200001
 Ubetinget 9-10 år100001900000
 Ubetinget 11 år og over32001931000000
 
¬ Ubetinget og betinget fengselI alt2 12018263060411944814004776
 Alle med ubetinget fengselsstraff2 12018263060411944814004776
 Ubetinget 1-29 dager2571850663752002122
 Ubetinget 30-59 dager48956136144131071001418
 Ubetinget 60-89 dager255237380184240069
 Ubetinget 3-5 måneder504331701562897400412
 Ubetinget 6-11 måneder35831146961656000112
 Ubetinget 1-2 år244215261366830003
 Ubetinget 3-4 år120315200010
 Ubetinget 5-6 år10000100000
 Ubetinget 7-8 år00000000000
 Ubetinget 9-10 år00000000000
 Ubetinget 11 år og over00000000000
 Alle med betinget fengselsstraff2 12018263060411944814004776
 Betinget 1-29 dager2291348632662002114
 Betinget 30-59 dager53844152162191211001524
 Betinget 60-89 dager412251381431864300417
 Betinget 3-5 måneder556532011582992400613
 Betinget 6-11 måneder260347758225740017
 Betinget 1-2 år124131420284800001
 Betinget 3 år og over10001000000
 Alle med bøtestraff34819126531971003516
 1-1 999 kroner00000000000
 2 000-4 999 kroner2311210600003
 5 000-9 999 kroner95242902900076
 10 000-19 999 kroner15476126048000102
 20 000-49 999 kroner676917113100164
 50 000 kroner og over93200100021
 
¬ Ubetinget fengsel og annenI alt2 55015209136446410001 65755
 Alle med ubetinget fengselsstraff2 55015209136446410001 65755
 Ubetinget 1-29 dager1 465216802251001 2076
 Ubetinget 30-59 dager66745746014460038822
 Ubetinget 60-89 dager13512825038200356
 Ubetinget 3-5 måneder116531201320001611
 Ubetinget 6-11 måneder11626020112100119
 Ubetinget 1-2 år481171421300001
 Ubetinget 3-4 år10010000000
 Ubetinget 5-6 år20020000000
 Ubetinget 7-8 år00000000000
 Ubetinget 9-10 år00000000000
 Ubetinget 11 år og over00000000000
 Alle med bøtestraff2 4731118310444538001 65753
 1-1 999 kroner10000000010
 2 000-4 999 kroner741213015100312
 5 000-9 999 kroner3541722619510014612
 10 000-19 999 kroner96136660220750059424
 20 000-49 999 kroner90332314111810072914
 50 000 kroner og over1803110180001561