Tabell

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
I altForbrytelserForseelserØkonomisk kriminalitetAnnen vinningskriminalitetVoldskriminalitetSeksualkriminalitetNarkotikakriminalitetSkadeverkMiljøkriminalitetArbeidsmiljøkriminalitetTrafikkriminalitetAnnen kriminalitet
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffede i alt.
2014
I alt302 64632 605270 0411 86729 4895 00880516 52669580398234 27313 082
Alle verdensdeler286 93332 538254 3951 86123 7775 00080316 49469375924224 51113 011
Europa279 06129 949249 1121 79922 4444 66674215 23066175224220 82511 918
Norge247 74725 205222 5421 45316 2914 17967713 37358268322200 36310 124
Danmark2 0802161 864141872731476901 61077
Sverige3 9435953 34850350741131528502 895215
Latvia88811077882041713802055860
Polen8 3139757 3381162 1331041637419505 089457
Romania2 3328321 5001599333121323101857276
Litauen4 4056183 787531 0545851627402 861201
Storbritannia1 0591469138741939161080948
Tyskland1 3731251 24891341816921001 08842
Afrika3 1331 4571 67614575153278811120949521
Asia3 6149612 653406451513130219301 916507
Irak888240648159649780800524109
Amerika1 02215886471082937321073861
Oseania103139015108010834
Statsløse1656310213682311007214
Uoppgitt15 548415 54455 676001144749 69057