Tabell

Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
2014
Alle typer lovbrudd302 6465 238224 88452 8681 5452 1555 33410 55567
¬ Forbrytelser32 6051 889017 2594401 8053 0958 05859
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven22 7881 06309 4092511 7762 7837 44957
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet100000010
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste400400000
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste400400000
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet87090601531365642
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann75040301371084962
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann8140101227370
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming30000030270
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet910201140
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred14311089299230
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.000000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering000000000
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)100100000
¬¬¬¬ Innbrudd12811084148200
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred1400415130
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse8 41233704 506915201 2401 7126
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann1300000193
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann300100011
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)7 29430804 187884271 1961 0862
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)702000077236020
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse40029031831620140
¬¬¬ Falsk forklaring754001414520
¬¬¬ Falsk anklage50004067330
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage21004033110
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage29000034220
¬¬¬ Pengefalsk210001000
¬¬¬ Dokumentfalsk752570352721722430
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument689480311621692340
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument50603310280
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk1330800110
¬¬¬ Seksualforbrytelser8032203118186536712
¬¬¬¬ Voldtekt98000040913
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk500000041
¬¬¬¬ Incest200000020
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn202200010201628
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år33000025242
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år69000063564
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år1002000212822
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang13000001120
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år594040212370
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd1828015541770
¬¬¬¬ Pornografi7550111015430
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser16730141311090
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold269601018152281
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap400000310
¬¬¬¬ Bortføring av barn800100250
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold22150001591911
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold32000021290
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold410001020
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet81962010261101204145
¬¬¬¬ Trusler78462010161051123935
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse32001058180
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet300000030
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred3 16425901 149621922521 22525
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse2 13925001 141621012063772
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse891808089257529
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse600000051
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse450000220230
¬¬¬¬ Drapsforsøk26000000206
¬¬¬¬ Drap25000000187
¬¬¬¬ Uaktsomt drap28100001260
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred400000040
¬¬¬ Ærekrenkelse100100000
¬¬¬ Underslag29812011145157621
¬¬¬¬ Simpelt underslag21612011142551121
¬¬¬¬ Grovt underslag820000266500
¬¬¬ Tyveri4 14817201 850222983751 4301
¬¬¬¬ Simpelt tyveri2 44214501 67120821923320
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager175401142519310
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk1 3729501 0601429641100
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte102203801113380
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus4310110311170
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon506018161180
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel11350431614440
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant23101800220
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe22201102430
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri734033218250
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri46925032501946540
¬¬¬¬ Grovt tyveri1 44420013321811379701
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager3587027047262510
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte3525017245352471
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus692040126450
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon48102056340
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel14600902021960
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri4715074052432970
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy2627046035461280
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil193502702937950
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel1300501160
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy562014058270
¬¬¬ Utpressing og ran266201048201932
¬¬¬¬ Utpressing1300101470
¬¬¬¬ Ran205200046141430
¬¬¬¬ Grovt ran47000011432
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran100000100
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 36926014332762886321
¬¬¬¬ Bedrageri1 17421012832482565171
¬¬¬¬ Grovt bedrageri8610501110590
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri6010401016290
¬¬¬¬ Utroskap610002300
¬¬¬¬ Grov utroskap27000022230
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.200100100
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap1420503040
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold18001113210
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold18001113210
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)614520411341940571
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk54650040134627271
¬¬¬¬ Grovt skadeverk68201001313300
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet000000000
¬¬¬ Åger og lykkespill100000010
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold000000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking7093103571029712110
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking6503103571027651600
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking57000025500
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking200000110
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven8 13278406 647140172442982
¬¬¬ Narkotika, bruk5 07062203 91088122012361
¬¬¬ Narkotika, besittelse2 98515602 67249541611
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven77606530210
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift41004035290
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov17100001150
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven25430220539140
¬¬¬ Manglende selvangivelse1592015030220
¬¬¬ Skattesvik941070137120
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven100010000
¬¬ Forbrytelse mot tolloven174005512111050
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)1470040127970
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven27001500480
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven100100000
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)000000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)000000000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven100100000
¬¬ Forbrytelse mot andre lover1 198380923434321580
¬ Forseelser270 0413 349224 88435 6091 1053502 2392 4978
¬¬ Forseelse mot straffeloven10 3721 83008 1412592311090
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)801007000000
¬¬¬ Naskeri4 2421 17303 039230340
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred3 78429303 3561250910
¬¬¬ Telefonsjikane1163607540010
¬¬¬ Sjøfartsforseelse48303290220
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven2 10231501 569982171010
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven234 003995207 69420 2265912672 0412 1881
¬¬¬ Promillekjøring3 90131060838371 4551 7320
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 51823603 9775913901430
¬¬¬ Ulovlig hastighet185 45170177 2017 0612522113982580
¬¬¬ Personskade1 2609001 09732031100
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven38 87356830 4937 483210667451
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven000000000
¬¬¬ Drukkenskap000000000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene2 95212002 735900016
¬¬¬ Demonstrasjon600000006
¬¬¬ Urinering1 2645101 20670000
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene1 6826901 529830010
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift1524014610100
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov210000010
¬¬ Forseelse mot tolloven18 5752617 1901 31320113111
¬¬¬ Smugling (forseelse)18 2891417 1901 0481811071
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare100100000
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven28512026420340
¬¬ Forseelse mot alkoholloven50833046850200
¬¬¬ Omsetting (forseelse)700700000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)1120900000
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven49031045250200
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven98709010000
¬¬ Forseelse mot andre lover3 37933302 490138801511870