Tabell

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddskategori og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraff¬ Samfunnsstraff alene¬ Samfunnsstraff og annenBetinget fengsel¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og botUbetinget fengsel¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annenSærreaksjon eller annen type reaksjon¬ Forvaring¬ Tvunget psykisk helsevern¬ Tvungen omsorg¬ Annen type reaksjon
2014
I alt302 6465 238224 88452 8681 5452 1551 9951605 3341 5693 76510 5555 8852 1202 550671427125
Forbrytelser32 6051 889017 2594401 8051 6871183 0951 4361 6598 0585 1592 018881591427117
Forseelser270 0413 349224 88435 6091 105350308422 2391332 1062 4977261021 66980008
 
Alle lovbruddsgrupper302 6465 238224 88452 8681 5452 1551 9951605 3341 5693 76510 5555 8852 1202 550671427125
Økonomisk kriminalitet1 86750096619140135517388855193221821500000
Annen vinningskriminalitet29 4891 46617 1906 95895652617357794503292 3431 50463020960303
Voldskriminalitet5 00833101 26169456444124913411502 3641 6246041363662316
Seksualkriminalitet8052403118181806541243672441194128103
Narkotikakriminalitet16 5261 121011 152231537477601 4824431 0391 9991 08744846440004
Skadeverk69562048134191634020205834141010001
Miljøkriminalitet80345072331000202220000000
Arbeidsmiljøkriminalitet9870901000000000000000
Trafikkriminalitet234 2731 006207 69420 483593267229382 041661 9752 188484471 65710001
Annen kriminalitet13 0821 126010 44346466597261120141715584765570007