Tabell

Investeringer. Registrert i 1. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Utførte investeringer registrert i 1. kvartal året etter
2015 / 201420142015
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-9,7258 348233 315
Utvinning og rørtransport-11,5214 311189 598
Industri-5,520 89119 748
Bergverksdrift-41,81 469855
Kraftforsyning6,621 67723 114
Antatte investeringer registrert i 1. kvartal samme år
2016 / 201520152016
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-9,0235 627214 400
Utvinning og rørtransport-13,3189 049163 913
Industri8,220 10521 755
Bergverksdrift-45,01 150633
Kraftforsyning11,025 32228 100