Tabell

Investeringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100
2. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015Endring i prosent
2. kvartal 2015 / 1. kvartal 20153. kvartal 2015 / 2. kvartal 20154. kvartal 2015 / 3. kvartal 2015
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft201,0192,6188,9-5,0-4,2-1,9
Utvinning og rørtransport216,6202,4194,9-4,9-6,6-3,7
Industri og bergverksdrift103,4113,6110,10,79,9-3,1
Bergverksdrift119,1111,0102,3-2,6-6,8-7,8
Industri103,4114,3109,10,910,5-4,5
Kraftforsyning260,5270,0294,6-6,13,69,1