Tabell

Årlige utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
20112012201320142015
Utvinning og rørtransport147 680173 482211 883214 310189 598
Utvinning av råolje og naturgass i alt147 210173 145208 638209 773185 217
Leting og konseptstudier27 39926 99033 90434 32528 698
Feltutbygging37 47551 98463 22572 72659 451
Varer21 16124 36727 46331 76331 599
Tjenester8 07715 94123 10122 65415 066
Produksjonsboring8 23711 67612 66118 30912 786
Felt i drift75 51389 024105 09690 06481 026
Varer5 2948 6029 2908 4096 254
Tjenester30 92836 55239 84934 03022 183
Produksjonsboring39 29143 87055 95747 62452 589
Landvirksomhet5 4344 1303 6094 5135 012
Nedstengning og fjerning1 3901 0172 8048 14511 030
Rørtransport4693373 2454 5384 382