Tabell

Investeringer. Utførte investeringer foregånde år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Utførte investeringerAntatte investeringerUtførte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201420152015 / 20142015 / 2015
1. kvartal året etter4. kvartal samme år1. kvartal året etterDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for utførte investeringer, rapportert i 1. kvartal året etter.
3Endring fra antatte investeringer rapportert i 4. kvartal og utførte investeringer rapportert i 1. kvartal året etter, for samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft258 348237 368233 315-25 033-10-4 053-2
 
Utvinning og rørtransport214 311192 801189 598-24 713-12-3 203-2
Utvinning av råolje og naturgass209 773188 312185 217-24 556-12-3 095-2
Rørtransport4 5384 4894 382-156-3-107-2
 
Industri og bergverksdrift22 36020 97020 603-1 757-8-367-2
Bergverksdrift1 469930855-614-42-75-8
Industri20 89120 04019 748-1 143-5-292-1
Nærings-, drikkevare- og tob.ind6 5955 2945 281-1 314-20-130
Næringsmiddelindustri6 0074 7494 840-1 167-19912
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.1741721751132
Trelast- og trevareindustri727717779527629
Papir- og papirvareindustri429497375-54-13-122-25
Trykking, grafisk industri454300286-168-37-14-5
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri3 8784 3684 26939110-99-2
Kjemiske råvarer2 5742 7292 730156610
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 3611 2791 371101927
Metallindustri1 7882 9272 8851 09761-42-1
Ikke-jernholdige metaller1 3721 9351 92955741-60
Metallvareindustri1 258784927-331-2614318
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri72993388815922-45-5
Maskinindustri1 068909821-247-23-88-10
Bygging av skip og oljeplattformer652401370-282-43-31-8
Annen verkstedsindustri370420346-24-6-74-18
Maskinreparasjon og -installasjon1 073679674-399-37-5-1
Møbelindustri og annen industri334359299-35-10-60-17
 
Kraftforsyning21 67723 59723 1141 4377-483-2
Produksjon av elektrisitet7 4057 9737 7473425-226-3
Overf. og distribusjon av elektrisitet13 03514 34514 1231 0888-222-2
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 2371 2801 24471-36-3
 
Etter varetype:
Innsatsvarer11 20610 85010 844-362-3-60
Investeringsvarer3 8933 1592 980-913-23-179-6
Konsumvarer5 8046 0595 9541503-105-2
Varige konsumvarer268286241-27-10-45-16
Ikke-varige konsumvarer5 5365 7735 7121763-61-1
Energivarer237 445217 299213 537-23 908-10-3 762-2