Tabell

Import av næringsmidler og drikkevarer, varegrupper etter SITC1
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2013201420152014 - 20152013201420152014 - 2015
1Næringsmidler og drikkevarer er i hovedsak basert på WTOs definisjon (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/technotes_e.htm) og er definert som summen av varegruppe 0,11,22 og 4 i SITC-nomenklaturen.
I alt46 98750 47656 04711,04 844 1994 948 8894 756 737-3,9
 
00 Levende dyr, utenom gruppe 031611681722,7728762706-7,3
01 Kjøtt og kjøttvarer1 4201 4081 74724,126 67923 25431 71936,4
02 Meierivarer og egg8901 0261 1229,423 02725 03026 1324,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr3 1243 8294 23910,7181 914241 706221 585-8,3
04 Korn og kornvarer5 0345 1365 2772,8962 478909 457735 150-19,2
05 Grønnsaker og frukt9 49410 03511 33112,9792 789812 217804 352-1,0
06 Sukker, sukkervarer og honning1 3971 4971 6248,5208 027223 848228 4402,1
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3 0583 3873 99918,187 48883 37187 2104,6
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)5 2836 0246 2333,5816 831890 857828 125-7,0
09 Forskjellige matvarer5 4205 8146 49111,6482 119473 736500 1095,6
11 Drikkevarer4 7575 2535 6207,0238 089236 368234 375-0,8
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 8131 7331 8828,6451 077421 165452 5157,4
41 Dyrefett og -oljer2 1702 2933 25041,7171 198183 030188 9633,2
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert2 8032 6732 8546,7385 416411 138404 553-1,6
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet1641982064,411 49512 95012 803-1,1