Tabell

Eksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2015
Eksport i altMatvarer og levende dyr (SITC 0)Drikkevarer og tobakk (SITC 1)Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselsstoffer (SITC 2)Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm (SITC 3)Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks (SITC 4)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)Andre varer og transaksjoner (SITC 9)
I alt847 74477 55878715 896492 6162 12851 72777 731100 10628 1691 025
 
EU (inkl. Norden)672 85751 92743613 089457 9611 33728 64557 61247 29314 165392
Norden95 16913 6202404 25437 2825707 30913 43813 1994 952306
Utviklingsland70 41710 973261 9207 67624714 2069 20021 5524 6160
Russland1 7581822169301945884821370
India1 89360262824466503396173-
Japan9 9203 57621391 769101 0009661 898558-
Kina23 8522 381141 217858517 4713 0356 9001 927-
Singapore11 014502254 06111 7585983 236851-
Sør-Korea16 2751 2941574226181 71010 7461 82329
USA37 0693 88316312013 9523913 0404 0987 5993 8230
Canada6 05485212613 2031221646995128012
Brasil5 37292527480041 1453081 584529-
Sør-Afrika8212640106673936182-