Tabell

Import av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosent
2013201420152014 - 2015
I alt527 722560 761614 0919,5
Av dette:
Skip og oljeplattformer (del av SITC 793)10 89610 83926 416143,7
Import av skip og oljeplattformer516 826549 922587 6756,9
 
0 Matvarer og levende dyr35 28038 32542 23610,2
00 Levende dyr, utenom gruppe 031611681722,7
01 Kjøtt og kjøttvarer1 4201 4081 74724,1
02 Meierivarer og egg8901 0261 1229,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr3 1243 8294 23910,7
04 Korn og kornvarer5 0345 1365 2772,8
05 Grønnsaker og frukt9 49410 03511 33112,9
06 Sukker, sukkervarer og honning1 3971 4971 6248,5
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3 0583 3873 99918,1
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)5 2836 0246 2333,5
09 Forskjellige matvarer5 4205 8146 49111,6
 
1 Drikkevarer og tobakk6 6087 4008 0118,3
11 Drikkevarer4 7575 2535 6207,0
12 Tobakk og tobakksvarer1 8522 1472 39211,4
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer30 35132 42734 7107,0
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå3202840,2
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 8131 7331 8828,6
23 Rågummi131169148-12,7
24 Tømmer, trelast og kork3 6763 9864 2356,2
25 Papirmasse og papiravfall33646455519,5
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd112116112-4,0
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler2 7432 7473 31120,5
28 Malmer og avfall av metall19 21020 65621 7105,1
29 Animalske og vegetabilske råvarer2 3272 5352 7307,7
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm38 90031 13828 105-9,7
32 Kull, koks og briketter1 6131 7521 8716,8
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter33 12426 75623 729-11,3
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte21 62417 94817 47817,5
34 Gass, naturlig og tilvirket1 0381 0369981,0
342 Flytende propan og butan1 0038348210,8
35 Elektrisk strøm3 1241 5941 507-5,5
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks5 1375 1646 31022,2
41 Dyrefett og -oljer2 1702 2933 25041,7
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert2 8032 6732 8546,7
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet1641982064,4
 
5 Kjemiske produkter50 46454 55960 02410,0
51 Organiske kjemiske produkter7 2646 6547 44911,9
52 Uorganiske kjemiske produkter4 3755 2375 7209,2
53 Farge- og garvestoffer3 1403 1843 3364,8
54 Medisiner, farmasøytiske produkter11 43313 33114 76510,8
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter6 0516 4707 0619,1
56 Kunstgjødsel2 3082 5532 97716,6
57 Plastråstoffer4 0684 3804 4040,5
58 Plast, halvfabrikata4 4504 7705 25810,2
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt7 3767 9799 05313,5
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale76 32385 63287 3892,1
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn5075506029,5
62 Varer av gummi, i.e.n.4 4884 8945 0403,0
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)6 2306 5856 8333,8
64 Papir, papp og varer7 2307 5807 559-0,3
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer5 7386 1006 99014,6
66 Varer av ikke-metalliske mineraler7 4858 1859 04910,5
67 Jern og stål13 08816 16114 550-10,0
68 Metaller, unntatt jern og stål7 8748 8977 296-18,0
69 Varer av metaller, i.e.n.23 68126 67929 47110,5
 
7 Maskiner og transportmidler204 240219 778248 30913,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr8 1309 62311 10515,4
72 Maskiner for spesielle industrier22 19523 24825 88111,3
73 Metallbearbeidingsmaskiner1 6511 7821 458-18,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr29 21132 33733 3213,0
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr16 18616 83017 0241,2
76 Telekommunikasjonsapparater19 88121 02423 0749,8
77 Elektriske maskiner og apparater27 39630 57731 4833,0
78 Kjøretøyer for veg54 84256 03662 76312,0
781 Biler og andre motorkjøretøyer hovedsakelig konstruert for transport av personer33 39234 88439 54213,4
79 Andre transportmidler24 74828 32042 20049,0
 
8 Forskjellige ferdigvarer79 24685 35697 97314,8
81 Prefabrikerte bygninger6 9607 5768 65514,2
82 Møbler og deler12 21713 37714 90011,4
83 Reiseeffekter, vesker og liknende1 3991 4571 62011,2
84 Klær og tilbehør til klær16 47617 23319 39712,6
85 Fottøy4 1954 3515 04516,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument11 36313 27716 99328,0
88 Fotografiske og optiske artikler, ur2 4412 6432 8839,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.24 19525 44328 48011,9
 
9 Andre varer og transaksjoner1 1729821 0234,1
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag000.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art3834574825,6
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler14105-51,7
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)7765165353,8