Tabell

Import og eksport av varer, etter anvendelsesområde (BEC)
2015
ImportEksport
Millioner kronerAndel i prosentMillioner kronerAndel i prosent
1Tallene viser proviant og forbruksartikler til norsk del av kontinentalsokkelen og til utenlandske skip og fly. På grunn av stort varespekter med små verdier, er det opprettet egne samlevarenumre for publisering.
I alt614 091100,0847 744100,0
 
Investeringsvarer133 86921,853 6336,3
Transportmidler ekskl. personbiler25 6894,28 5901,0
Andre investeringsvarer, utenom skip og plattformer108 18017,645 0435,3
Vareinnsats205 52133,5181 92621,5
Matvarer11 5901,92 3910,3
Deler til maskiner og transportmidler68 58411,253 3836,3
Annen vareinnsats125 34720,4126 15214,9
Byggevarer69 19411,329 9153,5
Energivarer26 2114,3491 73458,0
Bensin, diesel og lette fyringsoljer8 3781,424 2862,9
Råolje og øvrige brenselsstoffer16 3272,7463 34054,7
Elektrisk strøm1 5070,24 1080,5
Konsumvarer139 27122,790 13710,6
Varige konsumvarer27 3954,53 9490,5
Herav transportmidler ekskl. personbiler5 1750,84710,1
Mindre varige konsumvarer38 2596,22 7100,3
Ikke-varige konsumvarer73 61612,083 4779,8
Herav matvarer38 1416,275 7528,9
Personbiler39 5426,43990,0
Uklassifiserte varer14820,100,0