Tabell

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Juni 2015Juli 2015August 2015September 2015Oktober 2015November 2015
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,85,75,85,65,55,4
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,84,95,05,14,6..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,56,56,46,46,26,2
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,93,44,23,73,63,1