Tabell

Innenlandsk kreditt til publikum. Transaksjoner1
K2
Faktiske tallSesongjusterte tall
Transaksjoner siste 12 månederProsentvis vekst siste 12 månederTransaksjoner i månedenTransaksjoner fra årsskiftetMånedsvekst omregnet til årsrateHittil i år omregnet til årsrateVekst i glidende tremånedersgjennomsnitt2
1I alle vekstrateberegninger i K2 med utgangspunkt i beholdningstall hvor valutalån inngår, er det justert for valutakursendringer for å få fram kun transaksjonsrelaterte endringer. Vekstberegningene er også justert for brudd i statistikken som ikke kan relateres til transaksjoner eller omvurderinger. Disse justeringene fører til at det kan være avvik mellom beholdningsendringer og transaksjonstall.
2Omregnet til årlig rate.
November 2014228 2175,215 512218 9914,15,55,3
Desember 2014234 8965,415 448234 4394,15,45,0
Januar 2015246 9565,625 64425 6446,96,95,1
Februar 2015241 9075,522 04747 6915,86,36,0
Mars 2015255 8075,835 19382 8849,47,46,6
April 2015253 9785,719 962102 8465,26,87,2
Mai 2015265 4145,928 868131 7147,67,06,4
Juni 2015261 9045,89 945141 6592,56,25,8
Juli 2015256 6855,718 576160 2354,86,04,9
August 2015263 2325,828 223188 4587,36,25,0
September 2015253 7355,614 673203 1313,75,95,1
Oktober 2015251 7375,517 352220 4834,45,74,6
November 2015247 6125,410 853231 3362,75,5..